Tag: triathlon running belt

Antologi

Home | Antologi

En antologi (græsk antholo’gia; egentlig “blomstersamling”, af anthos blomst, samt en afledning af logos ord; -logi i sammensætning: læren om noget, fx biologi (læren om liv), teologi (læren om Gud)) er en samling af udvalgte digte eller litteraturprøver på én eller flere forfatteres arbejde.

Betegnelsen bruges specielt om to store samlinger af digte fra antikken (den græske og den latinske antologi) triathlon running belt. Den første græske antologi skyldes digteren Meleagros fra det syriske Gadara (ca. 80 f.Kr.), der i en “krans” samlede smådigte, især epigrammer, af ham selv og 46 andre digtere, deriblandt Archilochos, Alkaios, Anakreon, Simonides, Sapfo og Erinna. Denne antologi forøgedes i begyndelsen af den romerske kejsertid af Filippos fra Thessalonika med et udvalg af en halv snes nye epigrammatikere.

Lignende samlinger blev udgivet under Hadrian af Diogenianos fra Herakleia og Straton fra Sardes og i 500-tallet af Agathias fra Myrina. Alle disse nu tabte antologier dannede grundlaget for den af Konstantinos Kefalos i Konstantinopel ved begyndelsen af 900-tallet skabte antologi i 15 bøger, som indeholdt det bedste af alle de tidligere. Den er bevaret i et Heidelberg-håndskrift (codex Palatinus). I lang tid kendte man dog kun et på enkelte punkter fuldstændigere udtog, der var gjort af munken Maximus Planudes i 1300-tallet (i syv bøger). Det blev udgivet først af Janus Laskaris (Firenze 1494), senere af Henrik Stephanus (Paris 1566) og af Jeronimo de Bosch (Utrecht 1795-1822) med en fortrinlig oversættelse af Hugo Grotius.

Den fuldstændige “palatinske” antologi blev opdaget 1607 af Claudius Salmasius og er udgivet af Brunck

Brazil Home NEYMAR JR 10 Jerseys

Brazil Home NEYMAR JR 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Jacobs, Dübner (Paris 1864-1890) og Stadtmüller (Leipzig 1894-1906, tre bind) samt i udtog af Weichert (Meissen 1823), Jacobs (Gotha 1826) og Meineke (Berlin 1842). Hertil er givet et supplement ved Welckers: sylloge epigrammatum Graecorum (Bonn 1828-1829) og Kaibels: Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta (Berlin 1878).

Den græske antologi omfatter digte fra de forskelligste perioder og af højst forskelligt værd, men giver dog en slags erstatning for tabet af en mængde lyriske digteres arbejder.

Nogen samling svarende til den græske antologi er ikke bevaret fra den romerske oldtid tenderizing tough steak, men nyere filologer har foranstaltet samlinger af latinske smådigte, der findes dels i håndskrifter runners hydration belt, dels som indskrifter, og udgivet disse under navnet Anthologia Latina. Digtene er gennemgående fra en sen tid, af ubekendte forfattere og af ringe eller intet poetisk værd. Udgivet af Riese og Bücheler (Leipzig 1894-1906, to bind).

No-Fi

Home | No-Fi

No-Fi is music or media created outside conventional technical standards.

Where “Hi-fi” and “Lo-fi” are short for “High Fidelity” and “Low Fidelity”, respectively best hydration pack for running women, “No-fi” is a play-on-words intended to be interpreted as meaning “No Fidelity”.

No-Fi is an extraordinarily diverse aesthetic, covering many mediums other than just music, though the music holds a central role in the foundation, definition and formation of the genre triathlon running belt. It has been suggested that No-Fi music is: on the edge of losing control or collapsing into non-music, nihilistic to the standards of acceptable composition, bastardizing, mocking of convention, unclean, containing “natural” noises and various sonic artifacts, such as natural reverb and echoes, distortion, tape-hiss and/or feedback, lack of sound-picture clarity, improvisation suggesting the lack of a separate “truth” behind the origins of a piece, and the use of noise as an “instrument” (Similar to Noise artists).

Though according themselves other stylistic titles the bands Slicing Grandpa, Eric’s Trip, Bone Awl, The TV People, Nailed Down glass drinking bottle with caps, Black Light Brigade, Sonic Youth’s early work, much of Darkthrone’s work (particularly Transilvanian Hunger and F.O.A.D.) sweater lint, and the more “raw” forms of punk especially the crust punk scene would exemplify some or all of No-Fi’s aesthetic.

Though existing beforehand in underground music culture, and used by several bands and artists to describe their work, the term was popularized by No-Fi “Magazine” in the mid-1990s. Originating from compulsory lo-fi recordings as said earlier due to the quality of the equipment used at the time.

Kelme Outlet | Le Coq Sport Outlet

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet dior tassen dior zonnebril dior online