Goedkope Dior Tassen en Zonnebril online.

Kompensationsgrad

Kompensationsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af indkomstbortfaldet i forbindelse med ledighed, der dækkes via den understøttelse, den arbejdsløse evt. modtager som følge af sin ledighed. Kompensationsgrader kan udregnes på forskellige måder. Således kan man udregne bruttokompensationsgrader (dvs. andelen før skat) og nettokompensationsgrader (andelen efter skat). Inden for det enkelte land kan der desuden være flere forskellige udgaver af kompensationsgraden, alt efter hvilke typer indkomstoverførsler der medregnes. I Danmark opgøres kompensationsgraden ofte kun for folk, der modtager arbejdsløshedsdagpenge; alternativt kan kompensationsgraden udregnes for alle registrerede ledige, dvs. også ledige personer, der modtager kontanthjælp. I sidstnævnte tilfælde vil kompensationsgraden typisk være lavere.

Kompensationsgradens størrelse angiver graden af beskyttelse, den pågældende borger har ved ledighed good water bottle brands. Samtidig kan den også påvirke incitamentet til at søge nyt arbejde. Kompensationsgraden spiller derfor en vigtig rolle i beregningen af virkninger af arbejdsmarkedsreformer.

Ifølge en opgørelse fra IMF fra 2011 for 51 lande rangerede den gennemsnitlige bruttokompensationsgrad fra 70 % i Holland til 9 % i Georgien. Efter Holland lå Schweiz (68,7 %), Sverige (68,5&nbsp thermos bottle insulator;%), Portugal (65 %), Spanien (63,5 %) og på sjettepladsen Norge med en kompensationsgrad på 62,4 %. Danmark lå på 11.pladsen i denne undersøgelse med en gennemsnitlig kompensationsgrad på 52,1 % – lige efter Italien og før Rusland.

Den gennemsnitlige kompensationsgrad vil typisk afhænge af flere forhold. I Danmark er den maksimale kompensationsgrad for dapgengeberettigede 90 %, men der er samtidig en maksimal sats, dvs. et loft for, hvor store dagpengene kan blive. Derfor har de fleste en effektiv kompensationsgrad, der er lavere. Omkring 85 % af de forsikrede ledige i Danmark modtog i 2014 det maksimale dagpengebeløb og havde dermed en kompensationsgrad, der var lavere end 90 %.

Mange andre europæiske lande har det samme system med en procentsats og en øvre grænse. Procentsatsen er oftest lavere end i Danmark (f.eks. 75 % i Holland og 67 % i Tyskland), mens loftet for dance team uniforms, hvor stor understøttelsen kan blive, omvendt er højere (f.eks. 23.759 i Holland og 41.015 i Tyskland).

En ledig dagpengeberettiget, der tidligere har været beskæftiget med en timeløn på medianen af timelønsfordelingen, modtog i 2014 en dagpengeindkomst svarende til ca. 60 % af sin hidtidige arbejdsindkomst.

I samme rapport blev en gennemsnitlig “makroøkonomisk kompensationsgrad”, der angiver dagpengeniveauet relativt til den gennemsnitlige lønindkomst for en arbejder i industrien, beregnet til knap 50 % i 2013. Kompensationsgraden er gradvist faldet siden begyndelsen af 1980’erne, hvor den udgjorde over 60 %. Årsagerne til det vedvarende fald i kompensationsgraden skal bl.a. findes i den årlige regulering af den maksimale dagpengesats. På grund af reglerne i den danske satsregulering følger udviklingen i dagpengene i det lange løb ikke helt med den almindelige lønudvikling.

Ingermanländska kriget

Föregås av äldre vasatiden

Gustav II Adolf 1611–1632

Kristina 1632–54

Karl X Gustav 1654–60

Karl XI 1660–97

Karl XII 1697–1718

Fortsättning: Frihetstiden

Ingermanländska kriget mellan Sverige och Ryssland great water bottles, som pågick mellan 1610 och 1617 kan betraktas som en del av Stora oredan, känt bland annat för försöket att sätta en svensk hertig på den ryska tsartronen. Det slutade med stora landvinster för Sverige i freden i Stolbova och var en av grunderna till bildandet av svenska stormaktstiden vintage meat tenderizer.

Under den ryska stora oredan, skickade Karl IX en expeditionshär under riksmarsk Jakob De la Gardie för att ta den ryska fästningen Staraja Ladoga. När nyheten om att hären anlänt till Ingermanland kom, bad Novgorod kungen att sätta en av sina söner — Karl Filip eller Gustav Adolf — som tsar, och med denna förutsättning lät de staden intas av De la Gardie.

Vasilij IV av Ryssland, som var belägrad i Moskva, ingick då en allians med Karl IX, som också var inblandad i ett krig mot Polen. Tsaren lovade att avträda Kexholms län till Sverige i gengäld mot militärt stöd mot Falske Dimitrij II och polackerna. De la Gardie enade sina styrkor med den ryske fältherren Mikhail Skopin-Sjujskij och marscherade från Novgorod mot Moskva för att undsätta tsaren.

Sveriges inblandning i Ryssland gav Sigismund III av Polen en förevändning för att förklara krig mot Ryssland. Polackerna stred mot den samlade rysk-svenska hären vid Klusjino och förintade större delen av den muskovitiska hären; de svenska legoknektarna som tog del i De la Gardieska fälttåget lade ner sina vapen (juli 1610) hydration running belt. Slaget hade allvarliga konsekvenser för Ryssland: tsaren avsattes av bojarerna och polackerna ockuperade Kreml.

Jacob De la Gardie och Karl IX var inte nöjd med det föregående anfallet. I augusti 1610 gick De la Gardie med en armé på 7 000 man mot Ivangorod och belägrade staden. Pierre De la Ville och en liten armé sändes mot Ladoga. De utländska trupperna hade dock inte fått lön på länge och var därför opålitliga. De svenska och finska soldaterna var ovilliga att tjänstgöra borta i Ryssland. Senare på hösten så lämnade alla utom 600 soldater belägringen. Ryssarna erbjöd dock vapenstillestånd. Staraja Ladoga föll så i svenska händer. Den 27 januari 1611 gick De la Gardie in i Ryssland igen och tog Kexholm, för att sedan marschera mot Novgorod. De la Gardie kallade in överste Evert Horn och 1 000 man. Den 15 juli gick de till anfall mot staden, efter vilken Novgorod faller i svenska händer.

Tichvin och Staraja Russa föll i svenska händer, varpå den svenska hären vände mot Pskov, där de misslyckas att ta staden. Ryssarna var nu inställda på att Karl Filip skulle bli rysk tsar. Samtidigt kröntes Gustav II Adolf till svensk kung efter Karl IX:s död. Den unge kungen bestämde sig för att driva igenom sin brors anspråk på den ryska tronen även efter det att polackerna drivits ut ur Moskva i ett uppror 1612 och Mikhail Romanov blivit utsedd till ny tsar.

Medan de svenska statsmännen föreställde sig ett baltiskt herravälde som sträckte sig hela vägen till Archangelsk och Vologda, betraktade De la Gardie och andra svenska soldater, som fortfarande höll Novgorod och Ingermanland, kriget som en reaktion på den utlovade men uteblivna betalningen för insatserna i De la Gardieska fälttåget.

1613 tågade svenska hären mot Tichvin och belägrade staden, men stöttes bort. Den ryska motoffensiven misslyckades dock att inta Novgorod. Den ryske tsaren vägrade att delta i fältslag med sin här och kriget malde på till 1614 då svenskarna intog Gdov. Nästa år belägrade de Pskov men de ryska generalern Morozov och Buturlin försvarade sig framgångsrikt fram till 27 februari 1617, då Freden i Stolbova förnekade Ryssland tillgång till Östersjön och tilldelade Sverige landskapet Ingermanland samt städerna Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg. Novgorod och Gdov återlämnades till Ryssland.

Jacob De la Gardie

Mikhail Skopin-Sjujskij

Vladislav IV

Sigismund III

Gustav II Adolf

Landvinningarna gjorde Sverige granne med Polen, och rivaliteten mellan nationerna förstärktes. Sveriges stormaktsambitioner att göra Östersjön till ett innanhav och inblandning i Trettioåriga kriget försatte landet i konflikt med Polen, Danmark och Tyska Riket under hela 1600-talet. Som följd av kriget miste Ryssland tillgång till havet i ett sekel, trots envisa försök att ändra på situationen. Det blev Peter den Stores livsuppgift att bryta sig igenom den svenska kringgärdningen och grunda Sankt Petersburg på Östersjöns strand.

Манифест киберпанка

Манифест киберпанка от Кристиана Кирчева (англ. Cyberpunk Manifesto by Christian As. Kirtchev) — текст, пародирующий Манифест хакера, написанный Ллойдом Блэнкеншипом mobile phone holder running.

Известны две версии Манифеста киберпанка. Первая датируется февралем 1997. Считается, что в её основу лёг Манифест хакера, написанный Ллойдом Блэнкеншипом в 1986 году. В январе 2003 года Кирчев пишет вторую версию манифеста, в которой говорит о новой расе нео-людей — киберпанках.

Мы электронные духи, группа свободомыслящих повстанцев. Киберпанки. Мы живем в киберпространстве, мы везде, мы не знаем границ. И это наш манифест french meat pie recipe. Манифест киберпанка.

Киберпанк!
Борись за свои права!
Мы электронные духи, группа свободомыслящих повстанцев. Киберпанки. Мы живем в киберпространстве, мы везде, мы не знаем границ. И это наш манифест. Манифест киберпанка.

14 февраля 1997 г. (перевод Сальникова А. М.)

Манифест можно назвать ответом на Манифест хакера. Как отправную точку для создания этого документа можно считать рост популярности такого направления в литературе

Real Madrid Club de Fútbol Home DERGAARD 41 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home DERGAARD 41 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, как киберпанк, а также распространение общей идеи киберпанк-сообщества в литературе.

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer er en polderkommune i den nederlandske provinsen Noord-Holland. Byen Hoofddorp og Schiphol lufthavn ligger i kommunen.

Aalsmeer · Alkmaar · Amstelveen&nbsp tenderizing tough steak;· Amsterdam · Beemster · Bergen · Beverwijk · Blaricum · Bloemendaal · Bussum · Castricum · Den Helder · Diemen · Drechterland · Edam-Volendam · Enkhuizen · Haarlem · Haarlemmerliede en Spaarnwoude · Haarlemmermeer · Heemskerk · Heemstede · Heerhugowaard · Heiloo · Hilversum · Hollands Kroon · Hoorn · Huizen&nbsp lightweight running hydration pack;· Koggenland · Landsmeer · Langedijk · Laren · Medemblik · Muiden · Naarden · Oostzaan · Opmeer · Ouder-Amstel · Purmerend · Schagen · Stede Broec · Texel · Uitgeest · Uithoorn · Velsen · Waterland · Weesp · Wijdemeren · Wormerland · Zaanstad · Zandvoort · Zeevang

· · · ·

Liste der Kulturdenkmale in Preetz

In der Liste der Kulturdenkmale in Preetz sind alle Kulturdenkmale der schleswig-holsteinischen Stadt Preetz (Kreis Plön) aufgelistet (Stand: 2015).

Ascheberg (Holstein) | Barmissen | Barsbek | Behrensdorf (Ostsee) | Belau | Bendfeld | Blekendorf | Boksee | Bönebüttel | Bösdorf | Bothkamp | Brodersdorf | Dannau | Dersau | Dobersdorf | Dörnick | Fahren | Fargau-Pratjau | Fiefbergen | Giekau | Grebin | Großbarkau | Großharrie | Heikendorf | Helmstorf | Högsdorf | Hohenfelde | Höhndorf | Hohwacht (Ostsee) | Honigsee | Kalübbe | Kirchbarkau | Kirchnüchel | Klamp | Klein Barkau | Kletkamp | Köhn | Krokau&nbsp navy football uniforms;| Krummbek | Kühren | Laboe | Lammershagen | Lebrade | Lehmkuhlen | Löptin | Lütjenburg | Lutterbek | Martensrade | Mönkeberg | Mucheln | Nehmten | Nettelsee | Panker | Passade | Plön | Pohnsdorf | Postfeld | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen | Rantzau | Rastorf&nbsp thermos steel water bottle;| Rathjensdorf | Rendswühren | Ruhwinkel | Schellhorn | Schillsdorf | Schlesen | Schönberg (Holstein)&nbsp how to tenderize steak tips;| Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selent | Stakendorf | Stein | Stolpe | Stoltenberg | Tasdorf | Tröndel | Wahlstorf | Wankendorf | Warnau | Wendtorf | Wisch | Wittmoldt

Nikolas Alzola

Nikolas Alzola ou Nicolás Alzola Guerediaga, connu aussi sous le pseudonyme de Bitaño, né le 30 décembre 1922 à Izurtza et mort le 2 juin 1981 à Irun est un écrivain, peintre, moine baptiste, bertsolari et académicien basque espagnol de langue basque et espagnole.

Nikolas Alzola a des thèmes récurrents et préférentiels comme les bibliographies travel water bottle, les œuvres littéraires et les biographies. Il est l’auteur de Cien autores vascos sous le nom de N. de Cortazar en 1966 et de Atalak, Bigarren atalak en 1967. Religieux, il est frère de La Salle, adepte de San Valentín de Berrio-Ochoa.

De nombreux articles ont été publiés dans diverses revues telles que Gure Herria, Egan, E. Gogoa, E plastic water bottles reusable. Jakintza, Euskera, Zeruko Argia, Aránzazu et Olerti quand ils ont été écrits en basque, et quand ils ont été écrits en espagnol dans El Bidasoa, Bol. Amer. de E. V., Boletín de la RES de Amigos del País, Anuario de Eusko-Folklore, Vida Vasca, Indice histórico Español de Barcelone, Revista de Dialectología et Tradiciones Populares de Madrid, Fabula de Gotinga.

Nikolas Alzola est aussi professeur au Noviciado Menor de La Salle-enea à Irun et au Collège de San Marcial, peintre en aquarelle et disciple de N. Madariaga. Dès 1957, il devient académicien correspondant de l’Euzkaltzaindia ou Académie de la langue basque et du Centro de Estudios en Vizcaya dès 1968. Nikolas Alzola participe aussi à quelques congrès internationaux de dialectologie, d’onomastique et d’ethnologie.

En 1972, il décide de travailler pour le journal El Diario Vasco. La maison d’édition Itxaropena publie la même année le volume II d’Atalak.

C’est un partisan de l’unification du basque, cependant Nikolas Alzola a toujours préféré s’engager auprès des Biscayens non-initiés au processus d’unification.

Il décède à Irun le 2 juin 1982.

Académiciennes

Johann Georg Steiner (Maler, 1746)

Johann Georg Steiner (* 1746; † 1830) war ein deutscher Maler, Liederdichter und (Volks-)Liedersammler in Sonneberg in Thüringen.

Besonders bekannt wurde er durch seine umfangreiche handschriftliche Sammlung eigener und von fremder Hand stammender volkstümlicher Liedertexte. Bereits 1858 veröffentlichte der Sprachwissenschaftler August Schleicher (1821–1868) einen Teil der Lieder aus der Sammlung Steiners, deren Original verschollen ist. Weitere Abschriften von Liedern aus Steiners Sammlung konnten zu Lebzeiten Schleichers nicht mehr veröffentlicht werden und kamen 1913 in das Stadtarchiv von Sonneberg, blieben über beide Weltkriege erhalten und wurden dort von dem Thüringer Volksmusikforscher Horst Traut wiederentdeckt best reusable bottles, so dass die Sammlung Steiners dennoch weitgehend überliefert ist.

Die Steinersche Liedertextsammlung – ein Bindeglied zwischen den Sammlungen der Mitte des 18. Jahrhunderts und den umfangreichen Volksliedsammlungen des 19. Jahrhunderts – ist eines der wichtigsten Dokumente der Volksliedkultur am Ende des 18. Jahrhunderts marinade to tenderise steak, denn sie wurde von ihrem Verfasser zum eigenen ständigen Gebrauch angefertigt und stammt im Gegensatz zu anderen Sammlungen nicht aus akademischen Kreisen, sondern aus der Schicht der Kleinbürger und Handwerker, gibt damit das Repertoire an Gesellschaftsliedern dieser Schicht zur Zeit der Aufklärung und französischen Revolution sehr authentisch wieder what can you use to tenderize meat. In der Steinerschen Sammlung sind zudem mehrere sonst nirgends oder nur selten dokumentierte Liedertexte enthalten.

Brenner (månekrater)

Brenner er et nedslagskrater på Månen. Det befinder sig i det forrevne sydlige højland på Månens forside og er opkaldt efter den serbiske astronom Spiridon Gopčević (1855 – 1928) hydration belt for running, hvis forfatternavn var Leo Brenner.

Navnet blev officielt tildelt af den Internationale Astronomiske Union (IAU) i 1935. ,,

Observation af krateret rapporteredes første gang i 1651 af Giovanni Riccioli.

Brenner ligger en kraterdiameter nordvest for kraterparret Metius og Fabricius.

Dette er et gammelt krater, som er blevet stærkt eroderet af senere nedslag, så nu kun den vestlige del stadig ligner et krater. Den del er randens mest intakte, men er reduceret til en lav højderyg i landskabet. Den nordøstlige del af krateret er blevet omformet, så det kun er et ujævnt og irregulært terræn world football shirts. Over den sydøstlige rand ligger det relativt gamle krater “Brenner A” small waist pouch.

De kratere, som kaldes satellitter, er små kratere beliggende i eller nær hovedkrateret. Deres dannelse er sædvanligvis sket uafhængigt af dette, men de får samme navn som hovedkrateret med tilføjelse af et stort bogstav. På kort over Månen er det en konvention at identificere dem ved at placere dette bogstav på den side af satellitkraterets midte, som ligger nærmest hovedkrateret.,, Brennerkrateret har følgende satellitkratere:


·· )

(Bemærk, at kraternavne med specialkarakter, herunder mellemrum, kan kræve søgning på de nævnte internetsider)

October 2, 2017. Tagged: , , , .

Mazinghem

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?). Le bandeau {{ébauche}} peut être enlevé et l’article évalué comme étant au stade « Bon début » quand il comporte assez de renseignements encyclopédiques concernant la commune.
Si vous avez un doute, l’atelier de lecture du projet Communes de France est à votre disposition pour vous aider. Consultez également la page d’aide à la rédaction d’un article de commune.

Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Mazinghem est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

Mazinghem, située dans un pays campagnard vallonné, est depuis 2005 une des communes du Pays de la Lys Romane.

Un marais commun existait autrefois entre Mazinghem, Ham, Norrent-Fontes, Molinghem, Guarbecque et Berguette. On y cultivait notamment le cresson. Un plan de lotissement de ce marais a été dressé le 2 messidor an II (20 juin 1794), cité par L’archiviste départemental

À la suite du drainage généralisé des zones humides et de l’industrialisation lourde (avec pompages) de la région, le niveau des nappes d’eau a fortement baissé. Les puits artésiens ne donnant plus assez d’eau, de nombreuses cressonnières sont aujourd’hui asséchées et comblées

Real Madrid Club de Fútbol Away VARANE 2 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away VARANE 2 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Il reste deux cressiculteurs en activité à Norrent-Fontes.

L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d’un recensement qui repose désormais sur une collecte d’information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d’une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005.

En 2014, la commune comptait 481 habitants, en augmentation de 11,09 % par rapport à 2009 (Pas-de-Calais : 0,77 % , France hors Mayotte : 2,49 %)

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d’un âge supérieur à 60 ans (19 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (19,8 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (50,5 % contre 48,4&nbsp running belts water;% au niveau national et 48 reusable water bottle brands,2 % au niveau départemental).

La répartition de la population de la commune par tranches d’âge est waterproof sports bag, en 2007, la suivante :

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : d’azur au chevron d’or accompagné de trois chandeliers du même, au chef du même chargé de trois étoiles du champ.

Église Notre-Dame-de-l’ Annonciation.

Monument aux morts.

Croix de chemin.

Sur les autres projets Wikimedia :

Bataille de Locminé (1796)

Épisode de la guerre des Chouans, peinture de Jules Giradet.

Chouannerie

Batailles

Géolocalisation sur la carte : Morbihan

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

Géolocalisation sur la carte&nbsp red football uniforms;: France

La bataille de Locminé se déroula lors de la chouannerie. Le , plusieurs détachements chouans et républicains se rencontrent dans les environs de Locminé.

Dans ses mémoires, le chef chouan Toussaint Du Breil de Pontbriand écrit qu’entre 2 000 et 3 000 Chouans au total prirent part à l’affrontement de Locminé. Il ne donne pas d’estimation pour les Républicains seattle football jersey, indiquant seulement un renfort de 500 hommes au cours de la bataille.

Pour l’historien Jules Le Falher, le général Auguste Mermet disposait de 1 200 hommes à Locminé le jour de l’affrontement. Il estime que le renfort républicain indiqué par Pontbriand doit probablement être un détachement venu de Vannes du 22e bataillon du Morbihan commandé par le capitaine Henry Violard.

Le 7 avril 1796, sur ordre de Georges Cadoudal, général de l’armée catholique et royale du Morbihan, le colonel Pierre Robinault de Saint-Régeant, commandant de la division de Loudéac se porte dans les environs de Locminé avec 800 hommes. Les Chouans s’arrêtent dans un village à proximité de la ville mais ils y sont repérés et surpris par les 1 200 soldats républicains en poste à Locminé commandés par le général de brigade Julien Mermet.

Les Chouans se rassemblent et parviennent à résister pendant plus d’une heure, mais dépassés par le nombre et sur le point d’être encerclés, ils doivent battre en retraite sur l’ordre de Saint-Régeant. Les derniers bataillons chouans menés par Louis Garnier de La Villesbret sont un temps encerclés mais réussissent finalement à effectuer une percée. Cependant les hommes de Saint-Régeant rejoignent 200 hommes de la division de La Trinité-Porhoët du colonel de Troussier. Les fuyards se rallient à la vue de ces renforts mais le colonel de Saint-Régeant est blessé à l’épaule lors de la retraite. Le combat reprend et au bout d’une demi-heure, alors que les Républicains sont sur le point de mettre les Chouans en déroute, 1 000 hommes de la division de Bignan commandés par Pierre Guillemot font leur apparition sur le champ de bataille.

Les Républicains cessent leur avancée tandis que les hommes de Loudéac et de La Trinité-Porhoët se réorganisent. Les Chouans lancent alors une charge générale à la baïonnette. Mermet se retrouve avec une ligne trop étirée à la suite de ses manœuvres d’encerclement. Les Républicains retro footy shirts, désormais en infériorité numérique, reculent. Néanmoins 500 hommes venus de Vannes arrivent bientôt en renfort. Cela ne suffit pas, Closmadeuc à la tête de plusieurs centaines d’hommes de la division de Ploërmel et Malestroit arrive à son tour sur le champ de bataille. Pressés sur plusieurs points, les Républicains battent en retraite et se réfugient dans la ville de Locminé.

Cadoudal, à la tête de la division d’Auray, était trop éloigné pour prendre lui-même part au combat. La réunion qu’il avait ordonné avait vraisemblablement pour but d’accueillir un débarquement d’armes. Mais cette opération fut annulée pour une raison inconnue et Cadoudal donna l’ordre à ses officiers de regagner leurs pays.

Selon les Mémoires de Pontbriand, qui reprit les notes du chef chouan morbihannais François Le Chevalier, les pertes furent de 80 tués et plus de 100 blessés pour les Chouans et de 1 000 hommes pour les Républicains. Dans une lettre au général Hoche, le général républicain Pierre Quantin, bien que reconnaissant la défaite, donne des pertes plus légères et écrit : « Une partie du 6e bataillon de la Côte-d’Or a eu avec les rebelles une affaire vive dans laquelle nous avons perdu 23 hommes et 17 blessés, dont deux mourront ». Selon un document venu probablement du chef chouan du Bot, les pertes royalistes seraient de 200 morts ou blessés, dont 44 officiers, et celles des Républicains 250 hommes.

Kelme Outlet | Le Coq Sport Outlet

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet dior tassen dior zonnebril dior online