Sivilombudsmannsloven

Home | Sivilombudsmannsloven

Sivilombudsmannsloven (fullt navn: lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er en norsk lov som etablerer Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Loven ble vedtatt 22. juni 1962 og trådte i kraft 1. oktober samme år.

Sivilombudsmannsloven bestemmer at Sivilombudsmannens er Stortingets tillitsmann, med formål å søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Loven etablerer også Sivilombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme som beskrevet i valgfri protokoll 18. desember 2002 til FNs torturkonvensjon.

I henhold til loven er Sivilombudsmannen et verv og skal velges etter hvert stortingsvalg

Waterproof Phone Bag

Waterproof Phone Bag

BUY NOW

$12.90
$5.90

. Valget gjelder for fire år fra 1 how to make a meat tenderizer. januar året etter stortingsvalget. Sivilombudsmannen må fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer og kan ikke selv være medlem av Stortinget.

Det følger av lovens §&nbsp spill proof water bottle;4 at Sivilombudsmannens arbeidsområde er den offentlige forvaltning og alle som virker i dens tjeneste, inkludert frihetsberøvedes forhold i private institusjoner når frihetsberøvelsen har grunnlag i en beslutning truffet av en offentlig myndighet thermos 2465p.

Kelme Outlet | Le Coq Sport Outlet

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet dior tassen dior zonnebril dior online